Vi mnar positiva spår på kropp och knopp - Lenika Konsult AB

     

Bilder från blodanalys i mikroskop
 

Blodanalys gör vi för att finna obalanser i kroppen:
Flera obalanser är alltid med när vi har arbetsamma symptom i kroppen. Genom att rätta till dessa obalanser har vi stor möjlighet att förebygga symptom och att få en lindring av arbetsamma symptom som redan visar sig.

Dessa bilder är från metoden DBA eller som det heter på svenska, Torrblodanalys. En droppe blod från fingret får koagulera till det är helt tort, på ett objektglas. Glaset placeras i mikroskopet och bestraktas.

Oxidativ stress. Bilden är alldeles trasig och det finns inte något att tolka mer än just att det är trasigt. Detta tolkas att det förekommer stor påverkan av fria radikaler.

Kalciumläckage. Vid för lågt pH-värde i kroppen läcker celler ut kalcium till blodet för att höja pH. Det ger den karakteristiska stjärnan när blodet koagulerar.

Upplöst fibrinnätverk.  Här är det brister i krackeleringen. Det tolkas som brister i proteinfunktioner.

Immunförsvarsreaktion. De vita kantiga områden som finns med på bilden visar att det förekommer en reaktion i immunförsvaret. Något stör kroppens vävnad. Det kan vara en stor eller liten reaktion som pågår.

Detta ingår i Näringsanalysen!