Vi mnar positiva spår på kropp och knopp - Lenika Konsult AB

     

"Rostskyddet" i din kropp, avgörande för din hälsa.

 Fokus på oxidativ stress och antioxidantkapacitet

 

– Screening av OS är avgörande för att bromsa utvecklingen av sjukdomar och förbättra patienternas livskvalitet. Mot bakgrund av detta kan OS definieras som en ny riskfaktor för folkhälsan, vid sidan av högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter och blodsocker, fetma och rökning, och bör behandlas på samma sätt.

Dr Lorenza, biokemist, norra Italien.

 

CR3000-panelen för oxidativ stress gör skillnad inom sjukvård och förebyggande vård.
CR3000-instrumentet erbjuder en funktion som är unik bland patientnära systemgenom att den mäter oxidativ stress.

Har du någonsin funderat över varför vi uppmanas att äta mer frukt och grönsaker, motionera mer och leva ett hälsosammare liv? Ja, det är nyttigt, men varför? Skälet är att en välbalanserad kost med rikligt med frukt och grönsaker, rätt träning och minskad stress samt andra livsstilsförändringar minskar din oxidativa stress och ökar antioxidantkapaciteten (kroppens försvar). Oxidativ stress är ingen sjukdom, men däremot ett negativt tillstånd som kan leda till eller påskynda sjukdomar och åkommor, åldrande och inflammation.

Den vetenskapliga litteraturen ger en ökande mängd kraftfulla belägg för att en lämplig balans mellan oxidanter och antioxidanter spelar en roll i att främja hälsa, välbefinnande och ett långt liv, och att förändringar i balansen kan leda till besvär och sjukdomar, bland annat inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, åldrande och mycket annat.

Följaktligen är oxidativ stress en viktig varningssignal som är avgörande för preventiv medicin och hälsovård samt kontroll av relevanta behandlingar vid sjukdom. Det är ett värdefullt prognostiskt verktyg.  Panelen för oxidativ stress (FORT och FORD-testerna) ger oss en kraftfull och tidigt indikation på angreppen från fria radikaler och det totala antioxidantförsvaret med hjälp av kapillära blodprov.

Den används ofta som en markör för inflammation.

FORT är ett enkelt verktyg för att bedöma cirkulerande ROS inom rutinmässig klinisk praxis. Oxidativa tillstånd som inflammation och diabetes är avgörande för FORT-värdena...
Laboratoriet för experimentell kardiovaskulär patofysiologi och farmakologi, Burgundy- universitetet, Dijon, Frankrike, prof M. Zeller

Idag är det tusentals patientnära operatörer runt om i världen (inklusive stora forskningsinstitut och universitet) som använder CR3000 med FORT och FORD i sin dagliga praktik.
Analyserna har validerats och stöds av över 300 prestigefyllda Pub Med-artiklar.

 

 

                                                      

CR 3000