Vi mnar positiva spår på kropp och knopp - Lenika Konsult AB

     

Oberon Bioresonans
 

Bioresonans är att kommunicera med kroppen med hjälp av ett mätinstrument. Beroende på instrument kan olika mål nås. Det är även möjligt att behandla med hjälp av Vector, även på distans. 

Det är en metod med stora möjligheter. Det går förhållandevis fort och analysen ger besked direkt. Bilder och markörer visar vägen. Belastade organ visar sig på skärmen och det ger möjlighet att finna orsaker och symptom. Det gör det lättare att stötta kroppens läkande funktioner mot en förbättring.

Att balansera celler till rätt funktion kräver ren närig för cellens energiproduktion. För att snabbare få rätt funktion använder vi bioresonans. Detta är ett mätinstrument och används för att finna obalanser och nedsatta funktioner i kroppens celler. Jag stärker olika funktioner med frekvensbehandling. 
Oberon ger även en möjlighet att neutralisera belastningar i form av mikroorganismer.

 
Finna orsaken till problemet 

Det är inte alltid att orsaken till problemet finns där obehaget känns, men med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas och för att ge en möjlighet ftill permanent förbättring 

 

Möjligheter med Oberon bioresonans

Analys och behandling, det är fördelarna med bioresonans

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan. 
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.
Så går det till
 

Behandlingen går till så att du sitter i en stol (eller ligger ned) Vi går igenom och väljer tillsammans de organ och funktioner som kan vara del i de symptom som finns. VOberon skannar dessa organ och markerar var belastning finns.

Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer jag och du fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En lösningen kan vara att förbättra dina  kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Alternativet kan vara att behandla med oberon en eller upprepade gånger under några månader.

Du får alltid en väl anpassad plan som vi gemensamt går igenom, allt för att komma tilrätta med avvikelser och symtom

Allt detta ingår idag i Näringsanalysen!